Projekty

Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat.

Garant: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:1/0695/09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0