Projekty

Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne.

Garant: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:1/0814/09
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0