Projekty

Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy.

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:1/0714/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0