Projekty

Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov).

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

   Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov).".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 5381
SD-AB_0_1, AT_0_10F
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
KFŽ FBP
+421 37 641 4284
AT_0_3F

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ