Projekty

Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov).

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov).".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 5381SD-AB_0_1, AT_0_10F
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP+421 37 641 4284AT_0_3F

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ