Projekty

Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov).

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-HU-0005-08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0