Projekty

Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov

Garant: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
APVV ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
LPP-0220-09
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0