Projekty

New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade.

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:PP-7RP-0078-08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0