Projekty

AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS) ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
PP-7RP-0078-08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
hlavný riešiteľ