Projekty

Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov (Protective substances effecting internal milieu of animals).

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:752/05400
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0