Projekty

Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov (Protective substances effecting internal milieu of animals).

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:752/05400
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0