Projekty

Uplatnenie automatických meteorologických staníc v systémoch integrovanej produkcie ovocia.

Garant: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracoviště:Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Identifikace projektu:755/04240
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5