Projekty

Uplatnenie automatických meteorologických staníc v systémoch integrovanej produkcie ovocia.

Garant: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Identifikácia projektu:755/04240
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:5