Projects

The valuation of production and ethological parameters of animals with regard to nutrition, technique and technology of breeding

Supervisor: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt bude riešiť vplyv odstavu prasiatok na ich správanie sa s ohľadom aj na sledovanie ich pôrodnej hmotnosti a možný vplyv na výkrmové a jatočné parametre. Zameriame sa na exaktné kvantifikovanie vplyvu výživy, kvality krmív, na produkčné a metabolické ukazovatele ošípaných a koní. V experimentoch sa budú u brojlerových kurčiat, kačíc a nosivých sliepok podávať neantibiotické stimulátory rastu a bude sledovaný ich vplyv na výkrmové, jatočné parametre, znáškové parametre a biochemické zloženie krvi a mikrobiologické vyšetrenie tráviaceho traktu. Budeme riešiť šľachtenie slovenského športového pony z pohľadu výkonnostných skúšok a výsledkov v súťažiach. Výsledky budú implantované do prvovýroby a spracovateľskej sféry.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Animal Husbandry (FAaFR), Department of Small Animal Science (FAaFR), Department of Languages (FEM)
Project identification:
1/0462/10
Project status:
Completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:
31. 12. 2011
Number of workers in the project:
12
Number of official workers in the project:
0