Projekty

Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu

Garant: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bude riešiť vplyv odstavu prasiatok na ich správanie sa s ohľadom aj na sledovanie ich pôrodnej hmotnosti a možný vplyv na výkrmové a jatočné parametre. Zameriame sa na exaktné kvantifikovanie vplyvu výživy, kvality krmív, na produkčné a metabolické ukazovatele ošípaných a koní. V experimentoch sa budú u brojlerových kurčiat, kačíc a nosivých sliepok podávať neantibiotické stimulátory rastu a bude sledovaný ich vplyv na výkrmové, jatočné parametre, znáškové parametre a biochemické zloženie krvi a mikrobiologické vyšetrenie tráviaceho traktu. Budeme riešiť šľachtenie slovenského športového pony z pohľadu výkonnostných skúšok a výsledkov v súťažiach. Výsledky budú implantované do prvovýroby a spracovateľskej sféry.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ), Katedra jazykov (FEM)
Identifikácia projektu:1/0462/10
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0