Projekty

Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby.

Garant: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/0061/10
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0