Projekty

Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri.

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
KGPB FAPZ, FAPZ
+421 37 641 4292
AT_1_3

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ