Projekty

Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri.

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikácia projektu:1/0046/10
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
7