Projekty

Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KAVR FAPZ
+421 37 641 4381
AC_2_18
KAVR FAPZ
+421 37 641 4385
AC_2_16
FAPZ D-AVR [úsp. ukončené]
KAVR FAPZ [ukončené]
+421 37 641 4386
AC_2_17
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZ
+421 37 641 4250
AA_5_13, AE_0_5
Ing. Martin Jančich, PhD.
FAPZ D-AVR [úsp. ukončené]
+421 37 641 4382
KTKRP FBP
+421 37 641 4379
AT_4_2
KBaB FBP+421 37 641 4474
ARI_0_30
RNDr. Ján Nádašský, PhD.
KPG FAPZ [ukončené]
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
FAPZ, KEaB FAPZ
+421 37 641 5497
AZ_2_3, AE_0_35
Ing. Jozef Smatana, PhD.
KUPH FAPZ
+421 37 641 4200AA_0_17

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ