Projekty

Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

   
   
Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2011
2010
Kapitálové výdaje
--
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
--
--
Běžné výdaje - ostatní
10 360
12 170