Projekty

Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

   
   
Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2011
2010
Kapitálové výdaje----
Bežné výdaje - mzdové náklady
----
Bežné výdaje - ostatné
10 360
12 170