Projekty

Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci   Financování   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/0654/10
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0