Projekty

Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikácia projektu:1/0654/10
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0