Projects

Využitie informačných technológií a budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je spracovanie a vydanie monografie zameranej na problematiku využívania IKT v podnikoch agrosektoru. Neustále narastá potreba uceleného, systémového prístupu k informáciám, čo v súčasnosti nie je možné bez budovania lokálnych počítačových sietí s pripojením do globálnej počítačovej siete internet a efektívneho využívania služieb internetu. Po analýze súčasného stavu využívania IKT v podnikoch, spracovanej na základe vyhodnotenia dotazníkového prieskumu, budú nasledovať konkrétne návrhy na efektívne využívanie IKT a služieb internetu a budovanie informačnej stratégie v podnikoch.
Kind of project:
KEGA ()
Department:
Department of Informatics (FEM)
Project identification:
692/01240
Project status:
Completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:
31. 12. 2010
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
0