Projects

Využitie informačných technológií a budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je spracovanie a vydanie monografie zameranej na problematiku využívania IKT v podnikoch agrosektoru. Neustále narastá potreba uceleného, systémového prístupu k informáciám, čo v súčasnosti nie je možné bez budovania lokálnych počítačových sietí s pripojením do globálnej počítačovej siete internet a efektívneho využívania služieb internetu. Po analýze súčasného stavu využívania IKT v podnikoch, spracovanej na základe vyhodnotenia dotazníkového prieskumu, budú nasledovať konkrétne návrhy na efektívne využívanie IKT a služieb internetu a budovanie informačnej stratégie v podnikoch.
Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:692/01240
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0