Projekty

Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov

Garant: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:
413-021SPU-4/2010
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0