Projekty

Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov

Garant: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:413-021SPU-4/2010
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0