Projekty

Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny

Garant: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na publikovanie výsledkov výskumu realizovaných počas doktorandského štúdia na SPU v Nitre a UKF v Nitre. Doktorandské práce boli zamerané na hodnotenie rekreačného a krajinno-ekologického potenciálu kontaktných zón miest a otvorenej krajiny.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:701/04210
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0