Projects

The composition of municipal solid waste and its impact on the economic and environmental sustainability of waste management.

Supervisor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Basic information   Workers
   
Results
   
Financing      

The following table shows a list of results added to the project of "The composition of municipal solid waste and its impact on the economic and environmental sustainability of waste management.".

Publications
Kind of publication
Responsibility
Details
Analýza komunálnych odpadov vo vidieckej zástavbe s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
Kaufman, Peter -- Tátošová, Lucia -- Sklenár, Štefan
Analýza komunálnych odpadov vo vidieckej zástavbe s dôrazom na výskyt odpadov z obalov. Final thesis. [S.l. : s.n.] 2011. 160 p.
závěrečná práceIng. Peter Kaufman, PhD.
Biogas production
Bodog, Marinela -- Derecichei, Laura -- Jurík, Ľuboš -- Báreková, Anna
Biogas production. In Analele Universitatii din Oradea. (2012), p. 591--596. ISSN 1224-6255.
článek v periodiku
Energetický potenciál komunálneho odpadu v Nitrianskom kraji
Kaufman, Peter -- Báreková, Anna
Energetický potenciál komunálneho odpadu v Nitrianskom kraji.  In Odpadové fórum 2013. Praha 10 : České ekologické manažérske centrum. (2013), ISBN 978-80-85990-22-5.
článek v el. zdrojiIng. Peter Kaufman, PhD.
Influence of digestate and farmyard manure on soil moisture regime
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Čimo, Ján -- Pospíšil, Richard -- Báreková, Anna
Influence of digestate and farmyard manure on soil moisture regime. In Növénytermelés. 60, (2011), p. 291--294. ISSN 0546-8191.
článek v periodiku
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Báreková, Anna -- Sklenár, Štefan -- Tátošová, Lucia
Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 p. ISBN 978-80-552-0539-7.
odborná kniha
Ing. Anna Báreková, PhD.
Modelové zloženie komunálneho odpadu v obciach s vidieckou zástavbou
Báreková, Anna -- Kaufman, Peter
Modelové zloženie komunálneho odpadu v obciach s vidieckou zástavbou.  In Odpadové fórum 2011 : 6. ročník česko-slovenského symposia, výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, 13.-15.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha 10 : České ekologické manažérske centrum. (2011), ISBN 978-80-85990-18-8.
článek v el. zdroji
Ing. Anna Báreková, PhD.
Proposal for a model composition of MSW in a rural area
Báreková, Anna -- Kaufman, Peter
Návrh modelového zloženia TKO vo vidieckej zástavbe = Proposal for a model composition of MSW in a rural area. In Acta horticulturae et regiotecturae. 15, (2012), p. 13--15. ISSN 1335-2563.
článek v periodikuIng. Anna Báreková, PhD.
Projekt separovaného zberu odpadu v združení obcí
Báreková, Anna -- Sklenár, Štefan -- Bárek, Viliam
Project of separated waste collection in the association of villages = Projekt separovaného zberu odpadu v združení obcí. In Enviro-management 2012. Žilina: NMC, 2012, ISBN 978-80-85655-33-9.
článek ve sborníku
Representation of biodegradable waste in municipal solid waste in rural landscape
Báreková, Anna -- Halajová, Denisa -- Bárek, Viliam -- Halaj, Peter
Representation of biodegradable waste in municipal solid waste in rural landscape. In Ecology, Economics, Education And Legislation. Sofia: STEP92 Technology 2013, 2013, p. 833--838. ISBN 978-619-7105-05-6 (brož.).
článek ve sborníku