Projekty

Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      Financování      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2011
2012
2013
Kapitálové výdaje
--
--
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
----
--
Běžné výdaje - ostatní
16 330
17 526
16 863