Projekty

Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu

Garant: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ), Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0797/11
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0