Projekty

Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vlastná antioxidačná obrana živých organizmov môže byť podporená širokou škálou antioxidantov, ktoré sú obsiahnuté v strave a poskytujú široké možnosti zložiek potravín. Vo svete sa neustále rieši možnosť náhrady syntetických antimikrobiálnych a antioxidačných zlúčenín v chovoch hospodárskych zvierat ako aj vo výrobe potravín, prírodnými látkami rastlinného alebo živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom bioaktívnych látok. V chovoch zvierat môžu zohrávať významnú úlohu v stimulácii imunitného systému, antiradikálovej aktivite a baktericídnym účinkom voči patogénnym mikroorganizmom. Ich vplyv sa skúma najmä v potravinách s cieľom zvýšiť ich kvalitu a bezpečnosť. Zámerom projektu je stanoviť vplyv a možnosti využitia prírodných látok s vysokým obsahom biologicky účinných látok v produkcii, oxidačnej stabilite tukovej zložky svaloviny kurčiat a následnej technologickej kvality mäsa kurčiat. Stanoviť uplatnenie testovaných látok v mäsových výrobkoch a obohatiť potravový reťazec človeka prirodzene prospešnými látkami.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:
1/0897/11
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0