Projekty

Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikace projektu:1/0696/11
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0