Projekty

Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:1/0696/11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0