Projekty

Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva

Garant: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Podstatou projektu je príprava učebných pomôcok pre výučbu profilových a doplnkových predmetov špeciálneho chovateľstva, konkrétne zo včelárstva, rybárstva, hydinárstva, farmových chovov zveri a ostatných špeciálnych chovov. Publikovanie učebných materiálov bude realizované v tlačenej aj elektronickej forme s využitím multimédií a moderných prezentačných techník.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Identifikace projektu:
035SPU-4/2012
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Ján Kopecký, CSc.riešiteľ
Ing. Lenka Malíková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
vedúci projektu
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
riešiteľ