Projekty

Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými metódami

Garant: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Verejné priestory sídiel aj vidieckych ovplyvňujú udržateľný vývoj sídla, správanie obyvateľov, ich prosperitu. Analýza, využitie efektívnych spôsobov, získanie podkladov, ich interpretácia vplývajú na návrh. Tvorba priestorov využívaných ľudmi je viazaná na ich potreby. Aplikovaním objektívnych a subjektívnych potrieb komunity pri tvorbe priestorov sú známe a najmä v zahraničí používané participatívne metódy.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:1/0769/12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:33