Projekty

Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2010-1-SK1-LEO05-01561
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2010
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2012
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5
Počet výsledkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.koordinátor
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.výskumník
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.výskumník
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.výskumník
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.finančný manažér