Projekty

Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2010
Kapitálové výdaje--
Bežné výdaje - mzdové náklady--
Bežné výdaje - ostatné24 750