Projekty

Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2010-1-TR1-LEO04-15839 4
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 08. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2012
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:6