Projekty

Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2012-1-MT1-LEO05-00789
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:10. 12. 2012
Dátum ukončenia projektu:27. 11. 2014
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0