Projekty

Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
2012-1-MT1-LEO05-00789
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
10. 12. 2012
Dátum ukončenia projektu:
27. 11. 2014
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0