Projekty

Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2012-1-GR1-LEO05-10057
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 11. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.manager
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.výskumník/učiteľ
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.výskumník/učiteľ
Ing. Norbert Florišvýskumník/učiteľ