Projekty

Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov

Garant: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Množstvo organickej hmoty v pôdach takmer všetkých ekosystémov sa neustále znižuje. Jednou z možností je jej fyzikálna stabilizácia. Jednotné kritériá, zohľadňujúce potenciál našich pôd pre sekvestráciu C, neexistujú. Zámerom projektu je posúdenie možností fyzikálnej stabilizácie organickej hmoty v pôdnych agregátoch. Tieto sa odvíjajú od pôdneho typu, pretože mnohé faktory ovplyvňujúce tento proces sú výsledkom samotnej genézy pôdy. Potenciál pre zvyšovanie obsahu C sa otvára v možnostiach regulácie faktorov, ktoré sú rôzne aj v závislosti od ekosystému. Na základe intenzity vplyvu jednotlivých faktorov bude vytvorený systém kritérií pre bodové hodnotenie potenciálu pre sekvestráciu C v pôdnych typoch a vytvorený funkčný model determinujúci jednotlivé faktory.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ), Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0124/13
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0