Projekty

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základní informace      Výsledky
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti sú pedagogické výskumy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výučby sporadické a teoretická disciplína vysokoškolská pedagogika či vysokoškolská didaktika nemá na akademickej pôde potrebnú odozvu. Všeobecne sa predpokladá, že vysoké školy sú vrcholnými inštitúciami vzdelávacieho systému, avšak neustále sa ozývajú kritické hlasy týkajúce sa nerovnakej kvality úrovne vzdelávania v týchto inštitúciách a celkovej kvality vysokoškolskej výučby.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikace projektu:
026SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
07. 04. 2013
Datum ukončení projektu:
15. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:28