Projekty

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V súčasnosti sú pedagogické výskumy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výučby sporadické a teoretická disciplína vysokoškolská pedagogika či vysokoškolská didaktika nemá na akademickej pôde potrebnú odozvu. Všeobecne sa predpokladá, že vysoké školy sú vrcholnými inštitúciami vzdelávacieho systému, avšak neustále sa ozývajú kritické hlasy týkajúce sa nerovnakej kvality úrovne vzdelávania v týchto inštitúciách a celkovej kvality vysokoškolskej výučby.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikácia projektu:
026SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
07. 04. 2013
Dátum ukončenia projektu:
15. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:28