Projekty

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky   
   
   

Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít".

Publikace
Druh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Aké je povedomie vysokoškolských študentov v oblasti odpisovania a plagiátorstvav na SPU v Nitre
Palšová, Lucia -- Černáková, Eleonóra
Aké je povedomie vysokoškolských študentov v oblasti odpisovania a plagiátorstvav na SPU v Nitre. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 207--233. ISBN 978-80-8105-552-2 (brož.).
článek ve sborníku
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Exkurzia ako forma vysokoškolskej výučby zvyšujúca kvalitu odbornej profilácie študenta
Šeben Zaťková, Tímea -- Kotrla, Marián
Exkurzia ako forma vysokoškolskej výučby zvyšujúca kvalitu odbornej profilácie študenta.  In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok : VERBUM. (2015), s. 958--967. ISBN 978-80-561-0246-6.
článek v el. zdroji
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Faktory a prvky motivácie výberu vysokoškolského štúdia - príklad ekonomicky profilovaného smeru štúdia
Kapsdorferová, Zuzana -- Šeben Zaťková, Tímea
Faktory a prvky motivácie výberu vysokoškolského štúdia - príklad ekonomicky profilovaného smeru štúdia.  In Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), s. 7--26. ISBN 978-80-552-1225-8.
článek v el. zdrojidoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách
Svitačová, Eva
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách. In: Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. s. 107--112. ISBN 978-80-7509-256-4 (viaz.).
kapitola v knize
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách: Development of multicultural competencies and global skills through Hugher education course at technical universities
Svitačová, Eva
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách: Development of multicultural competencies and global skills through Hugher education course at technical universities.  In ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita. (2014), s. 274--281. ISBN 978-80-7509-001-0.
článek v el. zdroji
Higher education pedagogy at Slovak university of agriculture - new trends in university teachers preparation
Šeben Zaťková, Tímea
Higher education pedagogy at Slovak university of agriculture - new trends in university teachers preparation. In SGEM 2014. Sofia: STEP92 Technology, 2014, s. 341--349. ISBN 978-619-7105-24-7 (brož.).
článek ve sborníku
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Hodnotenie a rozvoj sociálno-komunikačných zručností učiteľov v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky
Poláček, Miroslav
Hodnotenie a rozvoj sociálno-komunikačných zručností učiteľov v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 256--261. ISBN 978-80-8105-552-2 (brož.).
článek ve sborníkuPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja
Poláček, Miroslav
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja. In: Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. Brno: Mendelova univerzita, 2013. s. 74--77. ISBN 978-80-7375-918-6 (viaz.).
kapitola v knizePhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja: Evaluation of social-communication skills of teachers and their development possibilities
Poláček, Miroslav
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja: Evaluation of social-communication skills of teachers and their development possibilities.  In ICOLLE 2013. Brno : Mendelova univerzita. (2013), s. 363--368. ISBN 978-80-7375-825-7.
článek v el. zdroji
Informačná gramotnosť a komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa v inžinierskom vzdelávaní vo svetle potrieb vysokoškolskej pedagogiky
Jedličková, Ľubica
Informačná gramotnosť a komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa v inžinierskom vzdelávaní vo svetle potrieb vysokoškolskej pedagogiky. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 104--117. ISBN 978-80-8105-552-2 (brož.).
článek ve sborníku
Information literacy and communication skills of university teacher
Jedličková, Ľubica -- Šeben Zaťková, Tímea
Information literacy and communication skills of university teacher. In R&E-source. 2, (2015), s. 114--122. ISSN 2313-1640.
článek v periodiku
Medzinárodná vedecká konferencia Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Svitačová, Eva
Medzinárodná vedecká konferencia Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Mládež a spoločnosť. 21, 3 (2015), s. 57--59. ISSN 1335-1109.
článek v periodiku
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Zemědělská škola. 77, 1 (2015), s. 12--13. ISSN 0044-3875.
článek v periodikuPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Problematika odpisovania a plagiátorstva na SPU v Nitre: The issue of depreciation and plagiarism at SUA Nitra
Černáková, Eleonóra -- Palšová, Lucia
Problematika odpisovania a plagiátorstva na SPU v Nitre: The issue of depreciation and plagiarism at SUA Nitra.  In ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita. (2014), s. 28--38. ISBN 978-80-7509-001-0.
článek v el. zdroji
Problematika odpisovania a plagiátorstva v univerzitných podmienkach
Černáková, Eleonóra -- Palšová, Lucia
Problematika odpisovania a plagiátorstva v univerzitných podmienkach. In: Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. s. 129--138. ISBN 978-80-7509-256-4 (viaz.).
kapitola v knize
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Reflexia globálneho rozvojového vzdelávania na príklade ekonomicky profilovaných študijných smerov
Svitačová, Eva -- Mravcová, Anna
Reflexia globálneho rozvojového vzdelávania na príklade ekonomicky profilovaných študijných smerov.  In Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), s. 99--109. ISBN 978-80-552-1225-8.
článek v el. zdroji
Rozvoj podnikateľských zručností vysokoškolských učiteľov v odbornom vzdelávaní: The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea
Rozvoj podnikateľských zručností vysokoškolských učiteľov v odbornom vzdelávaní: The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET.  In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava : Ekonomická univerzita. (2014), ISBN 978-80-225-3960-9.
článek v el. zdroji
Sociálne kompetencie a globálne zručnosti - profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní
Svitačová, Eva -- Šeben Zaťková, Tímea
Sociálne kompetencie a globálne zručnosti - profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní. In Lifelong learning. 5, 3 (2015), s. 30--44. ISSN 1804-526X.
článek v periodiku
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Sociálne zručnosti ako dôležitá súčasť pedagogicko-psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov: Social skills as an important part of the educational and psychological competences of university teachers
Poláček, Miroslav
Sociálne zručnosti ako dôležitá súčasť pedagogicko-psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov: Social skills as an important part of the educational and psychological competences of university teachers.  In ICOLLE 2015. Brno : Mendelova univerzita. (2015), s. 400--414. ISBN 978-80-7509-287-8.
článek v el. zdrojiPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Sociálne zručnosti ako dôležitý pilier manažérskej úspešnosti: Social skills as an important pillar of managerial success
Poláček, Miroslav
Sociálne zručnosti ako dôležitý pilier manažérskej úspešnosti: Social skills as an important pillar of managerial success.  In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava : Ekonomická univerzita. (2014), ISBN 978-80-225-3960-9.
článek v el. zdrojiPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Sociálne zručnosti ako pilier úspechu v práci vysokoškolského učiteľa = Social skills as the pillar of a succes at work of the university teachers
Poláček, Miroslav
Sociálne zručnosti ako pilier úspechu v práci vysokoškolského učiteľa = Social skills as the pillar of a succes at work of the university teachers. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015, s. 50--53. ISBN 978-80-552-1376-7 (brož.).
článek ve sborníku
The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea
The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET.  In ICABR 2014. Brno : Mendel University. (2015), s. 926--937. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf.
článek v el. zdroji
Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky
Šeben Zaťková, Tímea -- Černáková, Eleonóra -- Poláček, Miroslav -- Svitačová, Eva -- Hosťovecký, Marián -- Jedličková, Ľubica -- Bizová, Naďa
Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. 169 s. ISBN 978-80-552-1431-3.
skripta, učebnice
Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia
Šeben Zaťková, Tímea
Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1225-8.
sborník
Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
Šeben Zaťková, Tímea
Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7 (brož.).
sborník
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie
Šeben Zaťková, Tímea
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie. In: Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. s. 96--106. ISBN 978-80-7509-256-4 (viaz.).
kapitola v knize
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie: Higher education and global development education
Šeben Zaťková, Tímea
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie: Higher education and global development education.  In ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita. (2014), s. 301--314. ISBN 978-80-7509-001-0.
článek v el. zdroji
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Význam a prínos pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov
Šeben Zaťková, Tímea
Význam a prínos pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, s. 398--403. ISBN 978-80-8105-709-0 (brož.).
článek ve sborníku
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.