Projekty

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základní informace
   
   
   
Financování
      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2015
2013
2014
Kapitálové výdaje
--
--
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
--
----
Běžné výdaje - ostatní
8 280
6 700
7 000