Projekty

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

   
Pracovníci   Výsledky   
Financovanie
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2015
2013
2014
Kapitálové výdaje--
--
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
----
Bežné výdaje - ostatné
8 280
6 700
7 000