Projekty

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201520132014
Kapitálové výdaje------
Bežné výdaje - mzdové náklady------
Bežné výdaje - ostatné8 2806 7007 000