Projekty

Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín

Garant: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V ostatných rokoch vo výžive ľudí je zvýšený záujem o aplikáciu prírodných biologicky aktívnych látok, predovšetkým s priaznivými účinkami pre zdravie človeka. Z hľadiska výskytu viacerých civilizačných chorôb, najmä v rámci terapie a prevencie, dôležité miesto pripadá na prírodné látky, ktoré vykazujú antioxidačné vlastnosti. Medzi takéto látky, ktoré prispievajú k zníženiu výskytu kardiovaskulárnych, nádorových a ďalších ochorení patria aj selén, zinok a iné fytochemické látky a antioxidanty. Cieľom projektu je sledovanie vplyvu diferencovanej minerálnej výživy (zinok, selén) na tvorbu a zvýšenie obsahu biologicky významných látok, ako aj na vývoj celkovej antioxidačnej aktivity u sledovaných záhradníckych plodín.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI), Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0105/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0