Projekty

Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou

Garant: Ing. Jozef Halva, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5223ZP_0_1.31
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
Ing. Marcel Kliment, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5242ZP_0_1.30
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5415TD_1_214, ZP_0_1.06
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.KKPaPÚ FZKI [ukončené]+421 37 641 5220ZP_0_1.08
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.KKPaPÚ FZKI [ukončené]+421 37 641 5220ZP_0_1.08
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5251ZP_0_1.26
Ing. Viktor Varga, PhD.FZKI D-KID [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ