Projekty

Modernizácia výučby zoohygieny chovu hospodárskych zvierat

Garant: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Základní informace         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Súčasná legislatíva a požiadavky spotrebiteľa a trhu kladú značný dôraz nielen na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť surovín živočíšneho pôvodu, ale v tejto súvislosti, aj na prostredie chovu hospodárskych zvierat tak, aby boli rešpektované ich fyziologické potreby. Nielen zdravé, ale aj spokojné zvieratá (podmienky welfare) sú vysokou garanciou kvalitných surovín živočíšneho pôvodu. Vhodné chovateľské prostredie pre zvieratá a manipulácie s nimi zohrávajú kľúčovú úlohu v úspešnosti chovu zvierat a minimalizovania zdravotných rizík pre zvieratá a človeka.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
Identifikace projektu:Projekt č. 006SPU-4/2014 2014
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0