Projekty

Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín

Garant: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predmety Mikrobiológia potravín a Potravinárska mykológia sú povinné a nosné predmety, zaradené v študijnej príručke FBP SPU v Nitre v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín pre inžiniersky stupeň štúdia. Obidva predmety sú skúšané na štátnych skúškach pod názvom Mikrobiológia potravín. Okrem študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín predmet Mikrobiológia potravín je povinný pre študijné programy: Technológia potravín, Biotechnológie a Výživa ľudí. Potravinárska mykológia je povinne voliteľný predmet pre študijné programy Biotechnológie a Technológia potravín. Pri tvorbe týchto predmetov nebol študijný program Bezpečnosť a kontrola potravín akreditovaný a tieto predmety boli prednostne orientované podľa aktuálnych študijných programov na ktorých boli vyučované.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
013SPU-4/2014
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:25. 04. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0